Medlem/Stödmedlem

För att delta i våra aktiviteter behöver du vara medlem i vår förening Stall43. 

Vill du inte vara med på aktiviteter men ändå stödja vår förening i arbetet med att hjälpa ungdomar med Autismspektrumdiagnos så kan du bli stödmedlem.

Som medlem i Stall43 så får du föreningsbladet två gånger per år.

Medlem ska vara vuxen(18 år) för att kunna delta och ha rösträtt vid årsmöten.Alla personuppgifter lagras i STALL 43:s medlemsregister. 

Deltagare


200 kr

Familj


300 kr

Stödmedlem

 

100 kr

För att bli medlem:
Betala in avgiften till BG-nummer: 5096-6480.Märk med "medlemsavgift 2018 och ditt namn". Mejla oss medlemsuppgifter (Namn, födelseår, adress, mejladress och medlemstyp)