.

Medlem/Stödmedlem

För att delta i våra aktiviteter behöver du vara medlem i vår förening Stall43. Då är du också täckt av våra försäkringar.

Är du inte deltagare men ändå vill stödja vår förening i arbetet med att hjälpa ungdomar med Autismspektrumdiagnos så kan du bli stödmedlem. 

Som medlem i Stall43 så får du föreningens nyhetsbrev 43:an.

Medlem ska vara vuxen(18 år) för att kunna delta och ha rösträtt vid årsmöten. Alla personuppgifter lagras i STALL 43:s medlemsregister. 

Deltagare


300 kr

Familj


400 kr

Stödmedlem

 

150 kr

För att bli stödmedlem:

Märk med: NAMN+.MEJLADRESS

I och med lagen om GDPR (dataskyddsförordningen) som gäller inom EU från och med den 25 maj vill vi informera dig om följande:
Du finns i vårt register sedan du blivit medlem i Stall43.
De uppgifter som du har lämnar till oss sparas i Stall43:s medlemsregister och används för information via telefon, utskick och för prenumeration av Stall43:s elektroniska nyhetsbrev 43:an som utkommer några gånger per år.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon tredje part.
Du kan när som helst avregistrera dig från vårt medlemsregister genom att maila oss: stall43.trav@gmail.com. Skriv in Avregistrera medlemskap i ämnesraden.
Efter avslutat medlemskap sparas inte dina uppgifter.
Om du önskar ändra dina uppgifter i vårt medlemsregister kan du maila till oss på Stall43 eller ringa 070-33 22 369.