FaR-aktiviteter

Nu är STALL43 certifierad FaR-arrangör. Vi har gått arrangörskurs och ledarkurs och är nu godtagna arrangörer. På FaR-ledarsidan kan man läsa mer och även söka efter oss för att läsa mer om vad vi erbjuder de som blivit förskrivna FaR.https://www.farledare.se