Samspel  Kreativitet  Acceptans

Stall43 har skapat en miljö där det finns förutsättningar att forma den trygghet och individuella anpassning vi anser våra deltagare behöver. Tryggheten och tilliten ligger till grund för att trivas, må bra och känna sig välkommen. Hos oss är alla accepterade och respekterade för den man är. Personalen på Stall43 finns här för att se, förstå och bejaka våra deltagares styrkor, förmågor och inre önskningar. Med det som grund kan vi också utmana och stötta det som känns svårt; rädslor, ångest och annat som kan hindra och avstanna välmående och utveckling. Vi finns här för att hitta rätt kravnivå, arbeta framåt, öppna dörrar och backa när det behövs. På ett kreativt sätt är det upp till oss att anpassa vistelsen för varje deltagare så att var och en ska få den hjälp och det stöd som behövs. Alltid utifrån sin egen förmåga, önskemål och drömmar.  

Upplägg på stallvistelsen för våra deltagare 

Stallvistelsen sker dagtid någon gång mellan 9–16 vardagar. En fördel eftersom vi anser att det kan vara svårt att ladda om efter en skol/arbetsdag. Responsen är positiv från föräldrar. Har man ett barn med behov av extra stöd så har man ofta tidsbrist och är hårt pressad med att hinna allt som det är. Att förlägga aktiviteten under skoltid har bemötts  positivt från skolledning.
Som deltagare kommer man en i taget, vi vill skapa en trygghet och att du som deltagare får lära känna personal och hästarna i lugn och ro. I stallet finns en struktur och miljö som är tydlig. Vi bemöter varje deltagare utifrån den unika personen de är. Att deltagandet ska vara långsiktigt minst en termin gärna längre är en viktig del i helheten. Vi vill ta bort onödig stress och för högt ställda krav. Vi arbetar mycket med att lägga kraven på en för deltagaren rimlig nivå. Vårt mål är att du ska vilja komma hit, känna dig trygg, omtyckt, tycka det är roligt och i längden växa i din självkänsla. Vad man som deltagare tycker är kul och vill/behöver utveckla är väldigt individuellt. Det är viktigt att känna att man lyckas.
Vi ser gärna att vi har en öppen dialog med föräldrar/anhöriga och ibland skola eller annan omsorg för att om det behövs hitta rätt stöd och vägledning för våra deltagare.
Vi ägnar mycket tid åt hästskötsel, hästhantering och lär oss om hästens utrustning. Vi pratar om och tränar på hur man kommunicerar med hästen i stallet och när vi arbetar med den utanför. Man får själv prova sig fram och känna sig för, våga utforska stallmiljön och hästarna för att hitta den rätta känslan.
För förälder/anhörig som är med har vi ett fikarum. Vissa föräldrar väljer att ha dator med och arbeta. Vi vill att föräldern/anhörig "håller sig undan". Det är viktigt att vår deltagare får känna sig självständig med oss i stallet. De här ungdomarna är ofta mycket beroende av stöd från föräldrar/anhöriga vilket är självklart och i vissa situationer ett måste. Men här i stallet finns möjlighet även för våra yngsta deltagare att träna självständighet, men ändå tryggt att veta att någon nära finns i fikarummet. En del av våra äldre ungdomar kommer till stallet på egen hand.
 


Lite om vårt tänk 

Grundstenen är att få våra deltagare trygga med oss, hästarna och miljön. Det finns en viktig pedagogisk bit att vara följsam men ändå leda aktiviteten framåt så att den är lustfylld men på samma gång utvecklande. Johnny och jag utvärderar löpande varje deltagare och om hur vi ska gå vidare. Vi har hästen i fokus och riktar uppmärksamheten på den. På så sätt har man en gemensam nämnare att prata om och att utgå från. Vi kan prata om hur hästen mår för dagen, olika känslor som den har och hur den visar det.
Vi strävar efter att hitta en balans i att vara bekväm och trygg i nuet men samtidigt våga utmana rädslor och svårigheter för att inte stanna kvar i låsta lägen. Det är en utmaning som är viktig för oss. Vi har stor öppenhet för dagsform på både deltagare och hästar. Hästen i sig frammanar, på ett naturligt sätt, att man som individ är närvarande, fokuserad och i nuet. Det skapar en unik situation. Att våga ta ansvar och vara tydlig i sin kommunikation med hästen kan vara svårt men är en viktig bit. Det pågår en ständigt samspel mellan kusk/ryttare och häst som kräver koncentration och uppmärksamhet. Att vara mjuk och fin i sin kontakt med hästens mun är viktigt. Travhästar kan också bli laddade och starka då måste man våga hålla emot och kontrollera situationen. Det är en utmaning, något att lära sig och att växa av. Vårt mål är att våra deltagare ska känna sig trygga och att stallvistelsen här hos oss ska kännas rolig och meningsfull på plats men också något man kan bära med sig inombords och växa i som person.