Hästarna

Att uppleva ett samspel med en stark fin häst ger stärkt självkänsla och glädje till våra deltagare.

Att lära sig köra och hantera häst, med alla moment det innebär kan skapa en miljö där det är möjligt att bibehålla motivation och fokus. Det är ofta svårt att finna aktiviteter som möter dessa ungdomars behov och som samtidigt upplevs som meningsfulla och lustfyllda. I stallet finns en förutsägbar struktur utifrån ett säkerhetstänkande för både människa och häst. Var sak har en given plats och rutinerna kring hästen är fastlagda och skapar en grundläggande trygghet. Att köra en häst kräver mycket av kusken som måste känna in och kommunicera med sin häst. Man måste ha tillit till hästen framför sig då den möter allt innan man själv gör det. Man måste lära sig att vara lyhörd och läsa hästens signaler. Att lära sig kommunicera med en travhäst, som är stor, stark och lite skrämmande, kan ge både ökad självkänsla och självförtroende 


Att lyfta travhästarnas förmågor och styrkor känns viktigt för oss. De är ofta snälla, arbetsvilliga, tacksamma och sociala individer. 

Det finns många passande uppgifter efter avslutad tävlingskarriär.