Tummen upp från Arvsfonden

27.06.2018

ÄNTLIGEN får Stall43 stöd från Arvsfonden i ett treårigt projekt, det är vi jätteglada och stolta över. Det ger möjlighet att erbjuda fler efterlängtade platser för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Stallvistelse är individuell, en timme per vecka, dagtid från 9–16. Deltagaren lär känna personalen i sin takt. Samspel och kommunikation med hästarna växer fram utifrån varje person som deltar. Långsiktigt deltagande är nyckeln till harmonisk vistelse och förutsättningen för att bygga förtroende och forma adekvata utmaningar.

Varje deltagare får sitt skräddarsydda stöd. Tillsammans hittar vi verktyg för att utmana och komma över svårigheter som hindrar barnets utveckling. På Stall43 utsätts ingen för onödig stress eller fel ställda krav. Här får var och en i lugn och ro lära sig om hästhantering och att samspela med djuren.

Frans har koll på utrustningen
innan han och Turner börjar köra.